Изкуството Поп арт е възникнало в средата на миналия век във Великобритания. Pop art произлиза от popular art, което всъщност значи  популярно, народно изкуство. Сред важните представители на това направление са Анди Уорхол и Рой Лихтенщайн. Те са били вдъхновени от реклами, вестници, от известни личности и от опаковки на продукти. Като цяло върху това течение много силно е въздействала американската култура. Затова и характерните методи за изразяване на поп арта са изображения, излъчвани в медиите, както и техники, които са инспирирани от рекламата. В същността на популярното изкуство се крие едно дълбоко осмиване, което се дължи на възмущението от цялата посредственост.