Blum
Blum

Blum партньор на фирма TOYABG. Blum превръща отварянето и затварянето на мебелите в истинско преживяване, увеличавайки комфорта на движение във всяко помещение и преди всичко, в кухнята. Над 5000 сътрудници по цял свят работят над целта за постигане на перфектното движение, при всички продукти с марката Blum. Същевремнно за нас водещ винаги е потребителят, с неговите нужди и желания. http://www.blum.com/bg/bg/