Терминът еклектика прозилиза от гръцки и има значение на избирам. Този стил предоставя възможността за комбиниране на мебели, елементи и декорации от различни епохи и култури.